Darmowa dostawa od 200 PLN

Regulamin sklepu internetowego hobby-maniak.pl

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024

Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy hobby-maniak.pl, dostępny pod adresem www.hobby-maniak.pl, jest prowadzony przez hobby-maniak.pl, ul. Szczecińska 25 A/3, 75-122 Koszalin, NIP: 6692453576, REGON: 320437396.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz warunki i zasady sprzedaży oferowanych przez sklep produków.

1.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualizacje będą publikowane na stronie sklepu, a zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.

Warunki zakupów
2.1. Sklep oferuje produkty dostępne w asortymencie widocznym na stronie internetowej.

2.2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienie jest zobowiązaniem Klienta do zakupu produktów.

2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub w innych uzasadnionych sytuacjach.

Ceny i płatności
3.1. Ceny produktów podane na stronie sklepu są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania promocji oraz ofert specjalnych.

3.3. Płatności za zamówienia można dokonywać za pomocą dostępnych na stronie sklepu metod płatności.

Dostawa
4.1. Zamówione produkty są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

4.2. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia i są widoczne przed dokonaniem płatności.

Prawo odstąpienia od umowy
5.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podawania przyczyny.

5.2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu w stanie niezmienionym.

Reklamacje i gwarancje
6.1. W przypadku produktów wadliwych lub niezgodnych z umową, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Reklamację należy złożyć przez „Formularz odstąpienia od umowy” dostępny na stronie sklepu lub pod linkiem https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/dla-konsumenta/formularz-odstapienia-od-umowy,sklep-068c96e605bb2d763eda910402dbdb1b

6.2. Gwarancje na produkty są udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami producenta.

Ochrona danych osobowych
7.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sklepu, dostępną na stronie internetowej.

Prawa autorskie
8.1. Treści zamieszczone na stronie sklepu, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody sklepu.

Postanowienia końcowe
9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 09.01.2024.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

9.3. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej za pośrednictwem sklepu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Dziękujemy za korzystanie z naszego sklepu i zapraszamy do zakupów!